RIKONT PRODUKTET

 

RIKONT është pako e produkteve softverike aplikative për kontabilitet zhvilluar nga INFORMATIKA Computers Sh.p.k. Mitrovicë/Prishtinë.

Këto produkte jane Windows aplikacione 100% vendore të bazuara në teknologjitë më bashkëkohore të bazuara në arkitekturën Client/Server të punuara në platformën programuese Delphi/C# duke shfrytëzuar .NET libraritë, kurse shënimet ruhen në bazën e Microsoft SQL Server, të dedikuara kompanive dhe institucioneve të ndryshme që kanë nevojë për sisteme informative stabile dhe afatgjate. Produktet softverike RIKONT tani jane te verifikuara dhe qjenden në përdorim në shumë institucione dhe ndermarrje në Kosovë, Maqedoni, dhe së shpejti edhe në tregun e Shqipërisë.

 

Këto janë produktet e kompanisë tonë: