Informatika Computers Sh.p.k. në vazhdimësi angazhon staf profesional.

Nëse mendoni se ju jeni kandidati i duhur për ekipin tonë, dërgoni një CV në
info@rikont-ks.com

Kërkojmë partner-afarist strategjik për tregun e Shqipërisë dhe të Maqedonisë

I inkurajojmë të gjitha kompanitë apo individët e interesuar për bashkëpunim afatgjatë në ofrimin e produkteve tona për tregun e Shqipërisë dhe të Maqedonisë të na kontaktojnë.