INFORMATAT KONTAKTUESE

Na shkurani apo na kontaktoni permes email apo nr telefonit.

Addresa

Rr “Vicianum” Nr.218, Lagjja Arbëria,
Prishtinë 10000, Kosovë.

Telefonat

Tel: +383 (0)38 71 72 72
Fax: +383 (0)38 71 72 72
Mob: +383 (0) 44 503 701 / +383 (0) 49 503 701

E-mail adresa

support@rikont-ks.com