INFORMATIKA Computers Sh.p.k.ka vizion të zgjerohet dhe të ketë rol të rëndësishëm prijës në tregun rajonal e posaçërisht në zhvillimin e projekteve aplikativepër kontabilitet.
Softver aplikativ që mundëson menaxhimin materialo-finansiar të të dhënave për të gjitha ndërmarrjet, pavarësisht nga veprimtaria e tyre.
Të gjitha programet janë modulare-Liçencat/Modulet e programeve mundë të përdoren veç e veç apo si tërësi e sistemit të integruar informativ.

Rikont Modulet

Kontabilitet

Kontabiliteti i integruar materialo financiar dhe komercial – baza

Më shumë

Shitja Mobile

Shitja mobile me
PDA (paisje mobile)

Më shumë

Prodhim

Menaxhimi Materialo Financiar i Prodhimit

Më shumë

Depo Doganore

Menaxhimi Materialo Financiar i Depos Doganore

Më shumë

Pagat

Departamentet, Regjistrimi i Punëtorëve, Bruto Pagat, Llojet e Pagesave

Më shumë

Resurset Njerëzore

Menaxhimi i resurseve
njerëzore

Më shumë

Postime nga Blogu

KARAKTERISTIKAT THEMELORE TË PROGRAMEVE

Softueri ynë është 100% vendor dhe në zhvillim të vazhdueshëm, prandaj ekziston mundësia e përshtatjes të programit specifikave të çdo lloj veprimtarie biznesore.

BËNI TERMIN

Nëse keni nevojë të flisni me ne në lidhje me një pyetje të përgjithshme plotësoni formularin e mëposhtëm dhe ne do t’ju telefonojmë brenda të njëjtës ditë pune.

Lajme