Informatika Computers” Sh.p.k filloi bashkëpunimin edhe me Kolegjin Universum

Informatika Computers” Sh.p.k filloi bashkëpunimin edhe me Kolegjin Universum

Kolegji Universum, përfaqësuar nga zv.drejtori Z. Uran Rraci sot nënshkroi edhe një tjetër Memorandum Mirëkuptimi, e kësaj radhe me Kompaninë “Informatika Computers”.Qëllimi i bashkëpunimit ka të bëjë me përkrahjen e ngritjes së nivelit arsimor dhe profesional të të rinjve kosovar, si dhe në krijimin e një ambienti më të volitshëm ekonomik dhe për të konkurruar në projekte të ndryshme të përbashkëta.

  • “Informatika Computers”, është kompani zhvilluese e produkteve softverike për kontabilitet -RIKONT, e cila ka bashkëpunime me 1000 kompani të cilat i përdorin produktet e tyre softverike.
  • Në kuadër të kësaj marrëveshje parashihet që për studentët e departamentit Biznes dhe Menaxhment të Kolegjit Universum, t’u mundësohet që pjesën praktike nga lëndët e fushës së kontabilitetit t’a mësojnë duke përdorur pakon e produkteve aplikative për administrimin e kontabilitetit – RIKONT.
  • Përfitues të kësaj marrëveshjeje do jetë edhe stafi i këtij departamenti, i cili do të trajnohet për përdorimin e atyre programeve.

Të dyja palët do kontribuojnë në drejtim të zhvillimit, përkrahjes dhe promovimit të sektorit arsimor si dhe në gjenerimin e punësimit dhe zvogëlimin e papunësisë.
Për të mësuar më shumë rreth këtij bashkëpunimi, ju lutem ndiqni faqen në Facebook, kontaktoni në info@universum-ks.org apo telefononi në +377 44 144 062.