BAZAT KONSULTATIVE:

 • Artikujt
 • Klientët

SHITJET:

 • Porositë
 • Faturat
 • Kuponët

RAPORTET:

 • Stoqet
 • Blerësit-Lista
 • Kartela e Blerësit

TJERA:

  • Marrja e shënimeve
  • Dergimi i shënimeve
  • Dalja nga programi

…Pasqyra e vizitave dhe raportet sipas kërkesave të shfrytëzuesve.