Aplikacion i cili mundëson menaxhimin e pagave për punëtorët, përfshirë këtu llogaritjen kolektive të pagave, apo edhe individuale për raste specifike. Me llogaritje të pagës automatikisht janë të llogaritura edhe tatimet në paga si dhe kontributet pensionale.

Disa nga veçoritë e këtij produkti janë:

• Regjistrimi i punëtorëve
• Caktimi i pagave bruto për secilin punëtorë
• Evidentimi i shujtave të punëtorëve
• Evidentimi i sigurimit shëndetësor
• Llogaritja kolektive e pagave
• Llogaritja individuale e pagave
• Raporte të ndryshme (Bruto Lista, Lista e kontributeve, Tatimet në paga etj).