Softuer i cili mundëson shitjen dhe porosinë direkte nga tereni, vendndodhjes së veturave etj.
Gjithashtu ofrohet edhe moduli për merkantajzer për vlerësimin e ekspozimit të produkteve.

Disa nga veçoritë:

• I lehtë për përdorim si nga operatori ashtu dhe nga menaxheri
• Punon njësoj si offline ashtu dhe online, i përshtatshëm për teren në rrethanat tona.
• Punë e shpejtë me meny duke përdorë katalogun interaktiv, kategoritë, kërkimin, filtrimin etj.
• Pasqyrë e vendndodhjes së veturave/agjentëve ne çdo kohë si dhe menagjim i lehtë dhe fleksibil i agjentëve, itinerarit ditor ,stokut,roleve, veturave,artikujve, ofertave etj.
• Produkt vendor 100%. Lehtësisht i përshtatet kërkesave dhe veçorive të klientit

Ky aplikacion është i paraparë për veprimtari që bëjnë shitje, porosi apo vlerësim të pozicionimit të produkteve në teren. Deri më sot e kemi të instaluar në shumë kompani të cilat e përdorin kryesisht për porosi dhe shitje nga tereni por edhe për arkëtim e për përcjellje të agjentëve.