Aplikacion i cili mundëson menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore, duke përfshirë informatat bazë për punëtorët, kontratat e punës, pushimet, konkurset, raportin e vlerësimit të punëtorëve dhe shumë aspekte tjera të burimeve njerëzore.

Disa nga veçoritë e këtij produkti janë:

• Regjistrimi i punëtorëve
• Krijimi i kontratave dhe shtypi i tyre sipas neneve të ligjeve të Kosovës.
• Evidentimi i pushimeve vjetore, mjekësore apo të lehonisë.
• Regjistrimi i shkollimeve/kurseve të stafit
• Evidentimi i pajisjeve mbrojtëse që posedojnë punëtorët gjatë orarit të punës
• Regjistrimi i mungesave në punë
• Raporti vjetor i vlerësimit të performansës së punëtorëve