Softueri është i dizajnuar që të përkrah menaxhimin financiar e të gjitha hyrjeve/daljeve të automjeteve në vendëqëndrime të ndryshme (terminale doganore, autoparkingje ….) që nga hyrja e automjetit e realizuar me dokumentin FLETËHYRJA (gjenerohet BarCod-i adekuat) e deri tek largimi-dalja nga vendqëndrimi duke llogaritur kohëzgjatjen e qëndrimit të automjetit ne parking gjegjësisht pagesën adekuate.

Softueri mund të zbatohet edhe në parkingje me laura të lëvizshme që gjenerojnë në mënyre automatike BarCodet apo laura të thjeshta.

Projekti është realizuar në terminalin doganor të Hanit të Elezit në kufi me Maqedonin.